Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 18.02.2019
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.42 1.42 1.42 1.42 -2.41 1.46 1.42
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.6 22.10.2018
Последна цена 1.42 18.02.2019
Максимална цена 1.63 08.11.2018
Минимална цена 1.4 30.01.2019
Процентно изменение -11.25  
Стойностно изменение -0.18  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.