Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 13.12.2018
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.61 1.6 1.61 1.6 -0.31 1.6 1.59
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.5 25.06.2018
Последна цена 1.61 13.12.2018
Максимална цена 1.65 30.08.2018
Минимална цена 1.43 10.07.2018
Процентно изменение +7.692  
Стойностно изменение 0.115  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.