Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 16.08.2017
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.28 1.2 1.28 1.22 +3.74 1.26 1.21
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 0.64 16.02.2017
Последна цена 1.28 16.08.2017
Максимална цена 1.29 30.06.2017
Минимална цена 0.64 16.02.2017
Процентно изменение +100.945  
Стойностно изменение 0.641  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.