Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 28.03.2018
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.44 1.44 1.44 1.44 -4.01 1.49 1.44
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.3 20.10.2017
Последна цена 1.44 28.03.2018
Максимална цена 1.5 23.03.2018
Минимална цена 1.22 07.11.2017
Процентно изменение +10.811  
Стойностно изменение 0.14  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.