Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 23.10.2017
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.3 1.3 1.3 1.3 +0.39 1.32 1.26
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 0.93 26.04.2017
Последна цена 1.3 23.10.2017
Максимална цена 1.37 05.09.2017
Минимална цена 0.82 11.05.2017
Процентно изменение +39.635  
Стойностно изменение 0.369  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.