Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 16.10.2018
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.6 1.6 1.6 1.6 -2.14 1.62 1.58
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.51 20.04.2018
Последна цена 1.6 16.10.2018
Максимална цена 1.65 30.08.2018
Минимална цена 1.41 15.06.2018
Процентно изменение +5.96  
Стойностно изменение 0.09  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.