Последна търговска сесия и най-добри текущи оферти: 17.10.2018
Цени (във валутата на котиране) Оферти
Висока Ниска Последна Средно-претеглена Промяна % Продава Купува
1.62 1.58 1.62 1.6 -0.31 1.62 1.58
Статистика за период: 
4EH
Начална цена 1.52 23.04.2018
Последна цена 1.62 17.10.2018
Максимална цена 1.65 13.08.2018
Минимална цена 1.41 15.06.2018
Процентно изменение +6.601  
Стойностно изменение 0.1  
To see this content you have to turn on your browser javascript or download flash plyer.